Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Annemiek Vos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Annemiek Vos, en/of omdat u deze zelf aan Annemiek Vos verstrekt.

Annemiek Vos kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

– informatie die u aan Annemiek Vos verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;

– informatie die u aan Annemiek Vos verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de services van Annemiek Vos op te vragen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Annemiek Vos verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Annemiek Vos uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Annemiek Vos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Annemiek Vos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Andere websites

De website van Annemiek Vos bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Annemiek Vos is alleen van toepassing op de website van Annemiek Vos. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

 

In kaart brengen websitebezoek

Annemiek Vos maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Annemiek Vos. Annemiek Vos reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Annemiek Vos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Annemiek Vos verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

 

Contact

Als u contact wilt opnemen met Annemiek Vos over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u dan dit email adres: annemiekvos@gmail.com.

 

(Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018)